සිරුරේ මෙවැනි ලප කැළැල් දුටුවොත් සැළකිලිමත් වන්න – සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය

සිරුරේ හඳුනා නොගත් ලප කැළැල් දුටුවහොත් සැළකිලිමත් වන ලෙසට සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය පවසයි. එම කාර්යාංශය නිවේදනයක්…

පසුගිය වසරේ ලාදුරු රෝගීන් 1,325ක්

පසුගිය වසරේ මෙරටින් ලාදුරු රෝගීන් 1,325ක් වාර්තා වී ඇතැයි ලාදුරු මර්ධන ව්‍යාපාරය පැවසීය. එම ව්‍යාපාරය සඳහන්…

ලංකාවේ ලාදුරු රෝගය තවමත් පැතිරෙන බව හෙළිවෙයි

ලාදුරු රෝගය මෙරටින් තුරන් වී ඇතැයි මතයක් පැවතුණද සෑම වසරකම ලාදුරු රෝගීන් 2000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තවමත්…