ලංකාවේ අලි ප්‍රශ්නය හොලිවුඩ් යයි / ටයිටැනික් නළුවාගෙත් අවධානයට

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලක්කාඩු ගම්මානයේ කුණු කන්දේ ,ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගැනීමෙන් අලි ඇතුන් 20ක් පමණ පසුගිය වසර අට…