උග්‍ර ලේ හිඟයක් / පරිත්‍යාගශීලීන්ට ඉල්ලීමක්

ඉදිරි අවදානම සලකා ලේ පරිත්‍යාග කරන ලෙස ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි. එහි අධ්‍යක්‍ෂ…

අවුරුදු සමයේ ලේ හිඟයක් ඇතිවිය හැකියි / ලේ පරිත්‍යාග කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

අලුත් අවුරුදු සමයේ ඇතිවිය හැකි රුධිර හිඟය මග හැරවීම සඳහා රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්නැයි ජාතික රුධිර පාරවිලයන…

ලේ බැංකුවේ ලේ හිඟයක් / පරිත්‍යාගශීලීන්ට ඉල්ලීමක්

රටේ පැතිරෙමින් පවතින කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ පසුගිය සති දෙක තුළ රුධිර සංචිතවල යම් අඩුවීමක්…