2026 වසරේ ලෝක කුසලාන තරගාවලි සත්කාරය ශ්‍රී ලංකාවට

ඉදිරි වසර 10 ක කාලය ඇතුළත අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් සභාව විසින් පවත්වනු ලබන ලෝක කුසලාන තරගාවලි අතර 2026…

1996 ලෝක ශූරයන්ට 25 වසරකට පසු ලැබෙන තෑග්ග

මීට වසර 25කට පෙර එනම් 1996 වසරේදී ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් ශූරතාව දිනූ ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට්…