නව කොරෝනා වෛරස ප්‍රභේද මෙරට ඇත්දැයි පරීක්ෂණ ඇරඹෙයි

කොරෝනා නව වයිරස ප්‍රභේද හඳුනාගැනීමේ පරික්ෂණ දෙවැනි වටය අද (1) ආරම්භ කළ බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව…