වෛද්‍යවරුන්, බැංකු සහ වරාය සේවකයින් අද වර්ජනයක

වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් අද (08) දිනයේ වර්ජනයක නිරත වීමට නියමිතයි. ඒ, නව බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිවයි. රජයේ…

අද මැදියමේ ඇරඹීමට ගිය දුම්රිය වර්ජනය කල් දමයි

දුම්රිය එන්ජින් රියදුරන්ගේ සංගමය අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ පැය 24ක සංකේත වර්ජනයක…