කොළඹ වරාය නගරය විරෝධතා මතු වන්නේ ඇයි?

ඇතැමුන් ඉන්දීය රාජ්‍යය හඳුන්වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ලොකු අයියා ලෙසය. අයියලා කීව ද සැවොම එක වාගේ නැත.…

අපි විමසිල්ලෙන් ඉන්නේ / වරාය නගරය ගැන ඉන්දියාවෙන් ප්‍රකාශයක්

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය විදෙස් කටයුතු අමාත්‍යංශය අදහස් පළකර තිබෙනවා. එහිදී ඉන්දියාව පවසා ඇත්තේ…

වරාය නගරය ගැන ඉන්දියාව අවධානයෙන් / හින්දු පුවත්පත කියයි

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය හා ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටින බව ඉන්දියාව පවසයි. හින්දු පුවත් පත…