වසංගතය මැද ආර්ථිකය රැකගන්න උදව් වෙන්න / වෙළෙඳ ඇමැති ඉල්ලයි.

රට වැසීමෙන් දිනකට අහිමිවන ආදායම රු.බිලියන 15ක් : මුදල් රාජ්‍ය ඇමැති “අද අපේ රටත් ලෝකයත් ගොදුරු…

මීළග වසංගතයට අත වනන නයිජීරියාව / වෛරස සහිත සතුන් වෙළඳපලේ

කොරෝනා වසංගතය ලෝකයට බලපෑම ආරම්භ වූයේ චීනයේ වූහාන් හී මුහුදු ආහාර වෙළද සංකීරණයෙන් බව පිළිගනු ලබනවා.…