විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන්ට වාහනයක් ගෙන ඒමට සහන ? ඩොලරයකට 240ක් ? (Video)

විදේශ රටවල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔවුන් සේවය කළ කාලය සහ මෙරටට එවන ලද මුදල් ප්‍රමාණය…

තහනම මැද රු. කෝටි හයක වාහනයක් හම්බන්තොට වරායට

මෙරට වෙළෙඳ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 6 ක් පමණ වන මෝටර් රථයක් හම්බන්තොට වරායෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය…