ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති අද එක්දින වැඩ වර්ජනයක

ජල සම්පාදන වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ සංවිධානය අද එක්දින වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එහි කැඳවුම්කරු උපාලි…

වෘත්තීය සමිති එකමුතුව ඇරඹූ වර්ජනය හෙට (16) උදෑසන 8ට තාවකාලිකව අවසන්

දැනට ක්‍රියාත්මක අඛණ්ඩ දීපව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනය හෙට(16) උදෑසන 8.00 ට තාවකාලිකව අවසන් කරන බව වෘත්තීයවේදීන්ගේ වෘත්තීය…

වෘත්තිය සමිති 2,000 ක් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට

වෘත්තිය සමිති 2000 ක් එක්ව අද (09) රාත්‍රියේ සිට අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට යොමුවීමට තීරණය කර තිබෙනවා.…

වැඩ වර්ජනය සාර්ථක මට්ටමක / නගර රැසක් පාළුවට යයි ( Photos)

ආණ්ඩුවට හා ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක රාජ්‍ය , අර්ධ රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ වැඩ වර්ජනය සාර්ථක මට්ටමින්…

සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 18ක් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක

හෙද පරිපුරක අතුරු වෛද්‍ය සේවාවන්ට අයත් සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 18ක් අද (07) උදෑසන සිට අඛණ්ඩ වැඩ…