දිස්ත්‍රික්ක 8කට නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම්

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් මහනුවර, නුවරඑළිය, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි හෝ ගිගුරුම්…

ප්‍රදේශ රැසකට වැසි / තද සුළං සහ අකුණු අවදානමක්

දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසකට මිලිමීටර් 75 ඉක්මවූ තද වැසි අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. එම දෙපාර්තමේන්තුව…

බස්නාහිර,සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු සහ වයඹ පළාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වලාකුළින් බරව පවතිනු බවත් බස්නාහිර,සබරගමුව, මධ්‍යම, දකුණු සහ වයඹ පළාත්වල විටින් විට…

කාළගුණය වෙනස් වෙයි / මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණු සහ බස්නාහිරට අද සිට වැසි

මධ්‍යම, සබරගමුව, දකුණු සහ බස්නාහිර පළාත්වල තැනින්තැන ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ වැඩි හැකියාවක්…