නව කොරෝනා ප්‍රබේදය ලංකාවෙන් පැමිණ ඇති බවට ඔස්ට්‍රේලියාවේ සැකයක්

වික්ටෝරියා ප්‍රාන්තය තුල ශීග්‍ර ලෙස පැතිර ගිය Delta නමින් හඳුන්වන නව කොරෝනා ප්‍රබේදය පසුගිය මස මුලදී…