විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය රැගත් චීන නැවක් හම්බන්තොට වරායට

හම්බන්තොට වරායට පැමිණ ඇතැයි කියන නෞකාවක් පිළිබඳව විපක්ෂ නායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විමසීමක් සිදුකර තිබෙනවා. විපක්ෂ…