විදුලිය කැපීම කුමන්ත්‍රණයක් / ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීන් ජනපතිට දන්වයි

විදුලිබල අර්බුදය, ඩොලර් හිඟය ඇතුළු රටේ වත්මන් ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ…