ජනපතිගෙන් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

විදුලි බල සැපයීම, ඛනිජ තෙල් සැපයීම හා බෙදාහැරීම, සෞඛ්‍ය සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා බවට පත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා…

නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගම සමඟ අද තවත් ගිවිසුමක්

අමෙරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රස් සමාගම සමග මෙරට විදුලි බල ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඇති කරගත් ගිවිසුමේ තවත් දිගුවක් අද…

උතුරේ දූපත් 3ක විදුලි ව්‍යාපෘතිය චීනයට දීමේ අවසන් තීරණයක් නෑ / පාර්ලිමේන්තුවට දන්වයි

උතුරේ දූපත් 3ක විදුලි බල ව්‍යාපෘතියක් ඇරඹීම සඳහා තීරණය කර ඇතත් ඒ සම්බන්ධ අවසන් තීරණයකට මෙතෙක්…