කොරෝනා වැළදී විදෙස්ගත ලාංකිකයන් 124ක් මිය ගිහින්

විදෙස්ගත රැකියාවල යෙදී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 124 දෙනෙකු මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මියගොස් ති‌බේ. විදේශ…