ශ්‍රී ලංකාවේ ණය කපා හැරිය යුතුද?

ශ්‍රී ලංකාවේ විදෙස් ණය කපා හැරිය යුතු බවට අර්ථ ශාස්ත්‍රඥයින් පිරිසක් පසුගිය කාලයේ කළ ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන්…

අමෙරිකානු තානාපතිනියගේ ප්‍රකාශයට චීන තානාපති කාර්යාලයෙන් පිළිතුරු

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වඩාත් සහනදායී විසඳුමක් මූල්‍ය අරමුදල වෙතින් ලබාදීම සඳහා කටයුතු නොකර, චීනය සහ ශ්‍රී…

ලංකාවේ විදෙස් ණය ගෙවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි / මහ බැංකුව

ශ්‍රී ලංකාව විදෙස් ණය ගෙවීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ…