ඉන්ධන නෑ / විදෙස් සංචාරකයන් පිරිසක් ආණ්ඩුවට එරෙහි උද්ඝෝෂණයක -(Video)

මෙරට සංචාරය කරමින් සිටින විදෙස් සංචාරකයන් පිරිසක් අද අම්බලන්ගොඩ කහව ප්‍රදේශයේදී ආණ්ඩුවට විරෝධය පලකරමින් විරෝධතාවයක නිරත…