“ඉන්දියාවට එරෙහිව අපේ භූමිය භාවිතා කරන්න දෙන්නේ නෑ”/ විදේශ ඇමති

ශ‍්‍රී ලංකා භූමිය ඉන්දියාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීමට කිසිවිටකත් ඉඩ නොතබන බව විදේශ අමාත්‍ය ජී.එල්.පීරිස්…