විදේශ රැකියා සඳහා යාමට අපේක්ෂා කරන කාන්තාවන්ට නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමට අපේක්ෂා කරන දරුවන් සිටින…

කොරෝනා වැළදී විදෙස්ගත ලාංකිකයන් 124ක් මිය ගිහින්

විදෙස්ගත රැකියාවල යෙදී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයින් 124 දෙනෙකු මේ දක්වා කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මියගොස් ති‌බේ. විදේශ…