ඉන්දීය නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස් කරුණා හා පිල්ලෙයාන් මුණගැසිලා

මෙරට නියෝජ්‍ය ඉන්දීය මහ කොමසාරිස් විනෝද් කේ. ජෙකොබ් මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සිවනේසතුරෙයි චන්ද්‍රකාන්තන් සහ හිටපු පාර්ලිමේන්තු…