විනෝද චාරිකා ඉහළට / යළිත් රට වැසීමේ අවදානමක්

විනෝද චාරිකාවල නිරතවන ඇතැම් පිරිස් නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය නොකරමින් සිටින බව  මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ…

අවුරුදු සමයේ විනෝද චාරිකා ගිය පිරිස අතරින් ආසාදිතයන් බහුතරයක්

අලුතින් වාර්තාවන කොවිඩ් ආසාදිතයන්ගෙන් බහුතරය ශ්‍රීපාදය, කතරගම, නුවරඑළිය හා දකුණු වෙරළබඩ තීරයේ විනෝද චාරිකා හා වන්දනාවේ…