සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සැලසුම් කළ දිනවල

මෙම මස 23 වැනිදා ආරම්භ වීමට නියමිත අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය (2021) යොදාගත් පරිදි පැවැත්වෙන බව…

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ජනවාරි 22 / උසස් පෙළ පෙබරවාරි 07 සිට

වර්ෂ 2021ට අදාළව 5 වන ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 2022 ජනවාරි මස 22 දින පැවැත්වීමට නියමිත බව…

උසස් පෙළ කාල සටහන නිකුත් වෙයි

පෙබරවාරි 07 වැනි ආරම්භ වීමට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර  උසස් පෙළ විභාගයට 2021 (2022) අදාළ…

ONLINE ක්‍රමයට උසස් පෙළ ඉල්ලුම්පත් භාර ගැනීම අද සිට

2021 උසස් පෙළ විභාගය සඳහා ඉල්ලුම්පත් භාරගැනීම අද (05) සිට ආරම්භ කෙරෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය…

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සියලු අපේක්ෂයින් පැමිණියා / විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්

අද ආරම්භ වූ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සියලු විභාග අපේක්ෂකයින් පැමිණ තිබූ බවට…

දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් /අධ්‍යාපන ඇමති – Audio

දරුවන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් , සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බව…