කඩදාසි හිඟය නිසා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර නෑ

කඩදාසි හිඟය නිසා බස්නාහිර පාසල්හි 9, 10 සහ 11 යන ශ්‍රේණිවල වර්ෂාවසාන විභාගය අප්‍රේල් මස නිවාඩුවෙන්…

උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග පැවැත්වෙන දින මෙන්න

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් කල් දැමූ ශිෂ්‍යත්ව, උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය විභාගය පැවැත්වීමට අදාළ…

2020 සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කෙරේ

2020 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබෙනවා. ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා doenets.lk වෙත…

ගුරු විද්‍යාල අවසන් විභාගයත් කල් දැමේ

ගුරු විද්‍යාල අවසාන විභාගය දින නියමයකින් තොරව කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිඛෙනවා.…

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේක්ෂකයන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අවවාදයක්

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග කටයුතු අවසන්වීමෙන් පසුව සිසුන්ට සාමකාමීව විසිර යන ලෙස විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්…

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේ /උසස් පෙළ දෙසැම්බරයේ

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය අගෝස්තු මාසයේ දී පැවැත්වීමට සහ උසස් පෙළ විභාගය දෙසැම්බරයේ…

O/L විභාග ප්‍රවේශපත්‍රවල ගැටලු සංශෝධනයට අවස්ථාව

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින විභාග අපේක්ෂකයින්ගේ විභග ප්‍රවේශ පත්‍රවල පවතින ගැටලු සංශෝධනය කර ගැනීමට අවස්ථාව…