පසුගිය දින 14 වියට්නාමයට ගිය මගීන්ට ලංකාවට ඇතුළු වීමට අවසර නැහැ

පසුගිය දින 14 ක කාලය තුළ වියට්නාමයේ සංචාරය කර ඇති මගීන්ට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී…

වියට්නාමය නාවික බලය තර කිරීම අරඹයි

දකුණු චීන මුහුදේ චීන අභියෝගයට මුහුණදීම සදහා වියට්නාමය හමුදා ශක්තිය වර්ධනය කරමින් පවතින බව අනාවරණවී තිබෙනවා.…

රුසියාව රටවල් 4කට පැනවූ සංචාරක සීමා ඉවත් කරයි

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් ඉන්දියාව, ෆින්ලන්තය, වියට්නාමය සහ කටාර් යන රටවල පුරවැසියන්ට පනවා තිබූ සංචාරක සීමාවන් ඉවත්…