අන්තරේ විරෝධතා පා ගමනට අධිකරණ නියෝගයක්

විරෝධතා පා ගමනේ නිරත අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යබල මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට, ජනාධිපති මාවත, බැංකු මාවත, චැතැම් වීදිය,යෝක් වීදියට…

විරෝධතාවලට අපි නෑ / එජාපයෙන් නිවේදනයක්

නිර්නාමික කණ්ඩායම් විසින් සංවිධානය කරන කිසිදු විරෝධතාවයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්බන්ධ නොවන බව එම පක්ෂය නිවේදනයක්…

ජනාධිපති කාර්යාලය අසල විරෝධයේදී 42ක් අත්අඩංගුවට

ජනාධිපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වන ලෙස විරෝධතාවේ නිරත වූ පුද්ගලයින් 42 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන…