දමිල සිනමාවේ හාස්‍ය රංගන ශිල්පී “විවේක්” මිය යයි

දකුණු ඉන්දීය සිනමාවේ ජනප්‍රිය ජනප්‍රිය හාස්‍ය රංගන ශිල්පියකු වූ විවේකානන්දන් නොහොත් විවේක් අද උදෑසන අභාවප්‍රාප්ත වී…