සජබ විශ්වාසභංග දෙකක් භාරදෙයි

සමගි ජන බලවේගය සිය විශ්වාසභංග යෝජනා දෙකක් කථානායකවරයා වෙත භාරදීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ, ජනාධිපති ගෝඨාභය…