කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ ඉරාන ජාතිකයන් දෙදෙනෙකු විෂබීජ නාශක දියර පානය කිරීමෙන් මරුට

මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනාවක් යටතේ කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ සිටි ඉරාන ජාතිකයන් 12 දෙනෙකු විෂබීජ නාශක දියර පානය කිරීම…