මැතිසබය රසවත් කළ වි ජ මු සමු ගනී

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු කතානායකවරයකු වූ වි.ජ.මු. ලොකුබණ්ඩාර මහතා අද අභාවප්‍රාප්ත වුණා. ඒ කොරෝනා වෛරසය ආසාදිතව…