ඔස්ට්‍රේලියාවේ PR සහ රැකියා වීසා දෙන Skills ලැයිස්තුව අලුත් වෙයි

Australian Capital Territory හි නිපුණතා සංක්‍රමණික වැඩසටහනේ ACT Critical Skills ලැයිස්තුව 2022 වසර සඳහා පළමු වරට…

ඔස්ට්‍රේලියාවේ working හා Student වීසා ගාස්තු අඩු කරයි

ඕස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන්නන් දිරිමත් කිරීම සඳහා අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, ඔස්ට්‍රේලියාවට පැමිණෙන ජාත්‍යන්තර සිසුන්ගේ සහ working…

ජපානයේ දී ලාංකීය කතක් මිය ගියේ නිරාහාරව / එරට මාධ්‍ය හෙළිකරයි

ජපානයේ නගෝයා නුවර සංක්‍රමණිකයන් රදවා තබන කඳවුරක දී 33 හැවිරිදි ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවක මරණයට පත්ව ඇත්තේ…