නගර 15ක වෙළඳසැල් වසා දැමීමට තීරණයක්

කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මෙරට තවත් නගර 15ක වෙළෙදසැල් වසාදැමීමට එම වෙළෙදසැල් හිමියන් හා වෙළෙද සංගම්…