වේල්ලවීදියෙන් හමුවූ මළ සිරුර ගැන ඩී එන් ඒ වාර්තාව නිකුත් වෙයි

වේල්ල වීදියෙන් හමුවූ හිස නැති කාන්තා මළ සිරුර කුරුවිට, තෙප්පනාව පදිංචි තිස් හැවිරිදි තරුණියගේ බව DNA…

ඝාතනය වූ තරුණියගේ හිස සොයා බඩල්කුඹුරේ මෙහෙයුමක්

කොළඹ – වේල්ලවීදිය ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ කාන්තා මළ සිරුරේ හිස සෙවීමේ මෙහෙයුම් අදත් ක්‍රියාත්මකයි. බඩල්කුඹුර ප්‍රදේශය තුලයි…

තරුණිය ඝාතනය කළ SIගේ නිවසට අල්ලපු වත්තේ සැක සහිත පැල්ලම් / පොලිස් නිල සුනඛයන් කැඳවයි

වේල්ලවීදියේ බෑගයකින් හමුවූ තරුණියගේ මළ සිරුරේ, හිස කොටස සොයා සිදු කරන විමර්ශනවලදී අදාළ උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයාගේ…

තරුණිය ඝාතනය කළ එස් අයි ගේ නිවසේ ළිදට කැමරාවක් යවා පරීක්ෂණ

වේල්ලවීදියේ ගමන් මල්ලකින් හමුවූ තරුණියගේ මළ සිරුරේ, හිස කොටස සොයා අද දෙවන දිනටත් විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුම්…

කුරුවිට තරුණිය ඝාතකයාගේ තවත් තොරතුරු CC TV දර්ශන මගින් හෙළිවෙයි – Video

කොළඹ, වේල්ලවීදිය ප්‍රදේශයේ ගමන් මල්ලක මළ සිරුරක් දමා ගිය පුද්ගලයා සම්බන්ධ තවත් සී සී ටී වී…

ඝාතනයට ලක් වූ තරුණිය සිටි ලැඟුම්හලේ හිමිකාරිනියගෙන් අනාවරණයක් – Audio

වේල්ලවීදියෙන් හමුවූ මළ සිරුර හිස සුන් මළ සිරුර සම්බන්ධයෙන් එම තරුණිය අවසන්වරට රැදී සිටි ලැඟුම්හලේ හිමිකාරිනිය…

වේල්ලවීදියෙන් හමුවූ මළ සිරුරේ හිස සොයා තවදුරටත් පරීක්ෂණ

කොළඹ, වේල්ලවීදිය ප්‍රදේශයේ ගමන් බෑගයක තිබී සොයා ගත් කාන්තා මළ සිරුරේ හිස සෙවීම සඳහා තවදුරටත් මෙහෙයුම්…

වේල්ලවීදියෙන් හමුවූ මළසිරුර හදුන ගන්න ඇමතුම් 200ක් විතර ඇවිත්

වේල්ලවීදියේ ගමන් බෑගයේ තිබී හමු වූ හිස නැති කාන්තා මළකඳ හඳුනාගැනීමට මහජන සහය පතා ප්‍රසිද්ධ කළ…

කාන්තා මළ සිරුරක් ගමන් මල්ලක ගෙනා පුද්ගලයාගේ දර්ශන CC TV කැමරාවේ -Video

කොළඹ – වේල්ලවීදිය ප්‍රදේශයේ දී ගමන් බෑගයක තිබී මළ සිරුරක් හමුවී තිබෙනවා. වයස අවුරුදු 20ක පමණ…