කොරෝනාවෙන් මියයාමේ අවදානම ඇති පුද්ගලයන් ගැන හෙළිකරයි(Video)

කුමන වයස් කාණ්ඩයකට අයත් වුවද, ශරීර දුර්වලතාවකින් යුත් පුද්ගලයෙකුට කොවිඩ් 19 රෝගය වැළඳුනහොත්, මියයාමේ ඉඩකඩ වැඩි බව, සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. එබැවින්, කඩිනමින්…