පොලිස්පතිගේ ඇඳිරි නීතිය නීති විරෝධීයි / වහාම ඉවත් කර ගන්න – ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය

පොලිස්පතිවරයා විසින් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට ගත් තීරණයට දැඩි විරෝධය පළකරන බව , ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය…

හදිසි නිතිය ගැන දැඩි අවධානයෙන් / ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය

හදිසි නීතිය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානයක් යොමු කරන බව, ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය පවසයි.…

සාමකාමී විරෝධතාකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වැරදියි / ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය

සාමකාමී විරෝධතාවල නිරත පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් එකග විය නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය පවසනවා.…

අර්බුධයේදී වගකීමෙන් වැඩ කරන්න / නීතීඥ සංගමය ජනපතිගෙන් හා දේශපාලනඥයන්ගෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ මතුව පවතින අර්බුධකාරී තත්ත්වයට වහා විසදුම් නොයෙදුවහොත් රට තුල බරපතල අර්බුධයක් මතුවිය හැකි බව…

අර්බුධයට හොඳම විසඳුම ජනතාවගේ ඉල්ලීම්වලට සවන්දීම / ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමය

මහජන අයිතීන් දිනා ගැනීමේ විරෝධතා සඳහා පූර්ණ මට්ටමේ අයිතියක් පවතින අතර එය සාමකාමී මට්ටමින් සිදුකිරීම ජනතාවගේ…