පොහොට්ටුව අර්බුධයක ?

එළැඹෙන පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ජනහමු පැවැත්වීම සංවිධානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ බරපතළ අර්බුදයකට මුහුණ…

පොහොට්ටුව පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනයි / ආර්ථිකය හදන්න සහාය අගමැතිට

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කරන බව පක්ෂයේ මහ ලේකම් සාගර කාරියවසම් පවසනවා. නමුත්…