ආන්දෝලනයට ලක්වූ පණු කරඳ ගස් රට පුරා / අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් තොරතුරු ඉල්ලයි

ගම්පහ දාරළුවෙන් හදුනාගෙන තිබූ ලංකාවට ආවේණික  (Crudia Zeylanica) පණු කරඳ ශාකය සම්බන්ධයෙන් වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ…

ආන්දෝලනයකට ලක්වූ දුර්ලබ ගස වෙනත් ස්ථානයකට ගෙනයනවා / මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමට යෝජිත බිමෙහි ගම්පහ – දාරලුව දුම්රිය ස්ථානයට නුදුරු ඉඩමක පිහිටි ආන්දෝලනයට තුඩු…

ලංකාවේදී 99 යෙන් බේරුණූ ලෝකයේ දුර්ලභම ශාකය-Video

ලෝකයෙන් තුරන් වී ගිය බවට සැළකුණ ද පසුගියදා ලංකාවෙන් යළි සොයාගත් කෘඩියා සිලනිකා ශාකය එම ස්ථානයෙන්…