ශාන්ත බණ්ඩාර ශ්‍රීලනිපයේ තනතුරුවලින් නෙරපයි

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර එම පක්ෂයේ සියලු තනතුරුවලින් ඉවත්කර තිබෙනවා.…

ශාන්ත බණ්ඩාර ශ්‍රීලනිපය පාවාදුන්නා / රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස

ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීම පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති පාවා දීමක් බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස්…

ස්වාධීන වූ ශාන්ත බණ්ඩාර කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශාන්ත බණ්ඩාර කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය ඇමැති වරයා වශයෙන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ …