2022 ශිත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙලේ සත්කාරකත්වයට එරෙහිව තවත් පිරිස් එක්වෙයි

චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිත 2022 ශීත සෘතු ඔලිම්පික් උළෙළ වර්ජනය කරන්නැයි තවත් පාර්ශවයකින් බලපෑම් එල්ලවී තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය…