හෙට (25) ශෝක දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහ නිකායේ උත්තරීතර මහ නායක අපවත් වී වදාළ අග්ගමහා පණ්ඩිත අති පුජ්‍ය කොටුගොඩ…