ලංකාවට එන සංචාරකයන්ට කොරෝනා සීමා නෑ

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා මේ මොහොතේ නව කොවිඩ් නීති පැනවීමේ අවශ්‍යාතාවක් නොමැති බව ශ්‍රී ලංකා…

අගෝස්තුවේ ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයින් ගණන ඉහළට

2022 අගෝස්තු මාසයේ දී විදෙස් සංචාරකයින් 37,760ක් මෙරටට පැමිණ ඇති බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය…