ලංකාවේ හමුදා නිලධාරීන් දෙනෙකුට එරෙහිව අමෙරිකාවෙන් සංචාරක සීමා

මානව හිමිකම් කඩකිරීමේ චෝදනා මත මෙරට ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් දෙදෙනෙකුට අමෙරිකා එක්සත් ජනපදය විසින් සංචාරක තහනම්…