ජැක්සන් ඇන්තනීගේ පුත් සජිත අනුත්තරටත් කොරෝනා

තමාට සහ තම බිරිඳට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පී ජැක්සන් ඇන්තනී මහතාගේ පුත්‍රයෙකු…