සතොස ශාඛාවල අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය නෑ – සතොස සේවකයෝ

දිවයින පුරා පිහිටි සතොස ශාඛාවලට සහල් ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා නොදීම හේතුවෙන් තම දෛනික ව්‍යාපාර…

අද සිට දෙන සතොස සහන මල්ලේ බඩු ලැයිස්තුව මෙන්න

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සතොස අලෙවිසල් හරහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය මල්ලක් සහන මිලට ලබාදීම අද සිට ක්‍රියාත්මකයි.…