රංගන ශිල්පිනී සමන්තා ඈපාසිංහ මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ප්‍රවිණ රංගන ශිල්පී සමන්තා ඈපාසිංහ මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වුණා. කොරෝනා ආසාදනය වී හොරණ මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින්…