මානව හිමිකම් කවුන්සිල යෝජනාවෙන් ලංකාවට ආර්ථික සම්බාධක පැනවිය හැකිද?

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වන සැසිවාරය මේ දිනවල පැවැත්වෙන අතර නැවතත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ…

ලංකාවට සම්බාධක දාන්න හැදුවොත් රුසියාවෙන් චීනයෙන් නිෂේධ බලය / ඇමති ගොඩහේවා කියයි

ජීනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේදී මෙරටට සම්බාධක දැමීමේ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුවද එය කිසිදා ක්‍රියාත්මක නොවන බව නාගරික…

ලංකාවට කඩා පාත්වෙන ජිනීවා මරාලය / මූලික වාර්තාව හෙළිකරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජික රාජ්‍යයන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය වෙත යොමු කළ හැකි අතරම, බරපතල…