සර්ව පාක්ෂික සමුළුව අද / පක්ෂ ගණනාවක් නෑ

සර්ව පාක්ෂික සමුළුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද (23) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී…