සරුංගලයක් සමග තරුණයකු ගුවනට ඇදී යයි – Images

යාපනය පේදුරුතුඩුව පොලිස් වසමේ පූලෝලි ප්‍රදේශයේ තරුණියින් පිරිසක් ඊයේ (20) සරුංගල් යවමින් සිටියදී විශාල සරුංගලයක් සමග…