සහරාන්ගේ ත්‍රස්ත පුහුණුව ලැබූ තරුණියන් 10ක් අත්අඩංගුවේ / 5ක් මිය ගිහින්

පාස්කු ඉරිදා මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාර මාලාව මෙහෙයවූ සහරාන් හෂීම් විසින් පවත්වන ලද අන්තවාදී පුහුණුව සඳහා සහභාගී…