සහල් මිල ඉහළ යාමේ අවදානමක්

නැවතත් මෙරට සහල් හිඟයත් සමඟ මිල ඉහළ යාමක් සිදුව තිබෙන බව වෙළෙඳපොළ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.…

සහල් මිල ගැසට් පත්‍රය අහෝසි කළේ සත්භාවයෙන්

පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් පනවා තිබු සහල් මිලට අදාළ ගැසට් පත්‍රය අවලංගු කිරීමට කටයුතු කළේ, සත්භාවයෙන් බව…